Bolagsinformation

Tandhälsan Boden (Molar Norr AB) 

Organisationsnummer: 559437-8951 

Ägare/ vd: Luisa Larsson Montoya

Mer info om bolaget hittar du här


Medarbetare

Luisa Larsson Montoya - Ägare/VD, Leg Tandläkare

Marina Riström - Leg tandhygeinist samt tandsköterska

Eva Berglund - Tandvårdsbiträde


Kvalitetsarbete

Vi följer ett års-hjul i det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjulet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att ge en säker vård och omsorg som ständigt utvecklas. Till hjälp till detta använda programmet Qdent. 

Kvaliteten sammanställs en gång per år i en kvalitetsberättelse. Övriga faktorer i mätning av kvaliteten är en levande process och sker i det dagliga arbetet..