Våra priser

Undersökning

Basundersökning utförd av tandläkare

1180 kr

Undersökning plus uttökad tandstensborttagning

När man tar bort tandsten/ rengör i mer än 10 minuter 

1570 kr

Undersökning plus mer uttökad tandstensborttagning

När man tar bort tandsten/ rengör i upp till 40 minuter

1930 kr

Akut undersökning + lagning

Priset varierar beroende på vilken tand och hur många ytor av tanden som måste lagas. Det akuta besöket kan kosta mellan 1425-2865.

2160 kr

Enklare Tanduttagning

Komplicerad tanduttagning kostar 1710. 

1470 kr

Porslinskrona

7915 kr

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av det allmänna tandvårdsbidraget och ett skydd mot höga kostnader. 

Allmänt tandvårdsbidrag

Är ett bidrag som man har tillgodo från den 1a Juli varje år. Bidraget är 300 eller 600 kronor per år beroende på din ålder. Du kan spara dina bidrag i högst två år för betalning av tandvård. Dessa kommer upp automatiskt när du betalar hos oss då vi är uppkopplade till Försäkringskassan. 

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Varje åtgärd som tandvården utför har ett referenspris som är grunden till det statliga tandvårdsstödet. Det är detta pris man utgår ifrån vid beräkningen av ditt tandvårdsstöd. 

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset får du som vuxen patient betala själv. 

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

*Fri prissättning

Vi, liksom de flesta andra tandvårdskliniker har högre priser än referenspriset. Detta innebär att du som patient betalar den mellanskillnaden själv. 

Efter din undersökning kommer vi göra ett behandling- och kostnadsförslag till dig där vi förklarar detta närmare om så önskas.